Kotikaupunki uudesta näkökulmasta

Helsingistä löytyy monipuolista luontoa ja etenkin kauniita rantamaisemia. Kuva: Esa Nikunen
Pääkaupungin saaristo tarjoaa hienoja luontoelämyksiä. Kuva: Esa Nikunen

Aloitin toukokuussa työni Helsingin ympäristöjohtajana. On ollut kiehtovaa saada tutustua kaupungin päättäjiin ja aktiiviseen kansalaistoimintaan, päästä mukaan luomaan kaupungin tulevaisuutta sekä pyrkiä säilyttämään sen luonnonläheisyys. Olen viihtynyt hyvin ja voinut olla ylpeä alaisistani sekä kaupungin virastojen välisen yhteistyön sujuvuudesta.

Helsingissä on hienoa luontoa ja kaupungissa tapahtuu paljon. Kaikki ei kuitenkaan ole ympäristön kannalta ongelmatonta; täällä kaavoitetaan ja rakennetaan reipasta tahtia. Näitä asioita pyritään kuitenkin tekemään laadukkaasti: tavoitteena on hyvä kaupunki, jonka asukkaat jatkossakin voivat nauttia vihreistä alueista. Niiden merkitys kaupunkilaisten elämisen laadulle on iso. Eikä kyse ole pelkästään mielihyvästä – metsien ja puistojen myönteiset terveysvaikutukset on voitu todentaa myös mittauksin.

Teimme viime vuonna kaupungille luonnonsuojeluohjelman ja metsäverkostoselvityksen. Niissä esitimme 47 uuden luonnonsuojelualueen perustamista, millä lähes kaksinkertaistaisimme kaupungin luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan. Näiden arvokohteiden, Helsingin helmien, suojelemisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on suojella kaupunkilaisten tavallista lähiluontoa.

Helsinki esikuvana energia-asioissa

Pääkaupunki pyrkii olemaan Suomessa esikuva. Lisäksi haluamme olla myös kansainvälisesti kiinnostava. Keväällä valmistunut Helsingin ilmastotiekartta oli yksi asioista, jotka viime vuonna kiinnostivat maamme rajojen ulkopuolella. Kartassa kuvataan, millainen on hiilineutraali kaupunki vuonna 2050 ja mitä asukkaiden, yritysten ja kaupungin tulisi tehdä, jotta tavoitteeseen päästään. Tuntui hienolta päästä esittelemään sitä Pariisin ilmastokokoukseen! Kaupunkien rooli ilmastoasioissa on keskeinen, sillä käytännössä ne toteuttavat Pariisissa sovitut asiat.

Ympäristökeskus kannustaa energian säästämiseen. Vaikka toivonkin, että meidät jo ohitettaisiin, on silti hienoa että ympäristötalomme on Suomen energiapihein toimitalo. Sitä on silti mahdollista kehittää edelleen. Syksyllä otimme käyttöön älykkään sähkövaraston, jolla varastoimme auringon energiaa, kun tuotamme sitä yli oman kulutuksen. Kesällä avatulla ilmastokadulla (Iso-Roba) testaamme asukkaiden ja yritysten kanssa uusia ilmastomyönteisiä ratkaisuja, joista parhaita voidaan sitten levittää muuallekin.

Liikenne kuormittaa Helsingin ympäristöä paljon. Tästä syystä kaupunki on lisännyt tukeaan joukkoliikenteelle ja pyöräilylle. Ympärivuotisena pyöräilijänä olen ilahtunut siitä, miten paljon pyöräilyreittejä Helsinkiin on tehty. Paikat, joihin ei turvallisesti pyörällä pääsisi, alkavat olla harvassa. Lumenauraukseenkin pyöräteiltä olen pääsääntöisesti ollut tyytyväinen, tänä talvena olen mennyt kumoon vasta kerran.

Kaupunkilaisia kuunnellaan ja suojellaan

Kun uutta ilmansuojelusuunnitelmaa valmisteltiin ympäristökeskuksen johdolla, kaupunkilaiset saivat kommentoida sen toimenpide-ehdotuksia. Syksyllä selvitimme kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa tapahtuma-alueiden lähellä asuvien asenteita ulkoilmakonsertteihin ja niiden päättymisaikoihin. Enemmistö asukkaista suhtautui tapahtumiin myönteisesti. Tästä syystä päätimme lisätä ensi kesänä myöhään jatkuvien konserttien lukumäärää huomattavasti.

Hymynaamoja käyttävä, helposti ymmärrettävä Oiva-järjestelmä laajeni viime vuonna koskemaan kaikkia elintarvikehuoneistoja, myös ulkomyyntiä ja elintarviketeollisuutta. Elintarvikevalvontaamme tarvitaan. Viime vuonna lähes 50 henkilöä sairastui Helsingissä salmonellaan yhdessä ruokamyrkytysepidemiassa.

Ympäristötalo juhlien uutta kohti

Erilaiset kaupungin ja valtionhallinnon organisaatiomuutoksiin liittyvät ehdotukset, keskustelut ja huhut saattavat värittää alkanutta vuotta. Yritämme toimia niin, etteivät ne häiritsisi päätehtäviämme ja että voisimme jatkossakin työskennellä tehokkaasti helsinkiläisten hyväksi.

Ympäristötalolla on keväällä hyviä juhlan aiheita. Helsingin ympäristötoimen perustamisesta tulee kuluneeksi 140 vuotta ja ympäristökeskus täyttää 25 vuotta. Erinomaisia syitä maljan kohottamiselle!

Teksti: Esa Nikunen, Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja