Kasvun paikka! Ympäristöasiat Helsingin uudessa strategiassa

Senaatintori Lux-Helsinki -tapahtumassa.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 pormestariston esityksen kaupunkistrategiaksi. Strategian ”Kasvun paikka” -otsikko kuulostaa ympäristön kannalta lähtökohtaisesti huolestuttavalta. Kaupungin nopea kasvu merkitsee kaupunkiluonnon hupenemista ja haasteita muun muassa ilmastoasioille ja kiertotalouden edistämiselle.

Onneksi uusi slogan on tarkoitettu monipuolisesti tulkittavaksi, ja itse ymmärrän sen merkitsevän myös kasvua luonnon ja ympäristön huomioimisessa kaikessa kaupungin toiminnassa. Helsinki aikoo ohjata ja arvioida kaupungin kehittämistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Muutenkin kaupunki haluaa aktiivisen roolin maailmanlaajuisten ”merkityksellisten ja viheliäisten haasteiden” ratkaisijana ja haluaa omaksua muiden kaupunkien parhaat toimintatavat.

Strategia aientaa hiilineutraalisuustavoitetta viidellä vuodella vuoteen 2030 ja ilmastonäkökulma luvataan ottaa läpäiseväksi osaksi kaikkea päätöksentekoa. Hienoa, että Helsinki kantaa tässä isossa asiassa globaalin vastuunsa! Ilmaston muuttumiseen joudutaan kuitenkin väistämättä sopeutumaan, mikä on nyt strategiassa nostettu hyvin esiin. Sopeutumisen keinoista on mainittu muun muassa puiden ja vehreyden määrän lisääminen. Kaupungin pitää pystyä luomaan turvallisen ja toimivan urbaanin elämän edellytykset myös muuttuvassa ilmastossa.

Ilmastoasioiden rinnalla luonnonsuojelun merkitystä korostetaan. Nämä ovatkin globaalisti kaksi suurinta ympäristöongelmaa. Lähiluonto on tärkeä sekä helsinkiläisille että vierailijoille. Keväällä hyväksyttyä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO 2021-2028) toteutetaan ja luonnonsuojelualueita perustetaan nopeammin kuin aiemmin. Keskuspuisto luvataan jättää rauhaan ja Vartiosaari turvata virkistyskäyttöön. Hienoa on myös se, että kansallisen kaupunkipuiston valmistelua jatketaan. Se on kestänyt jo turhankin kauan. Helsingissä on paljon paikkoja, joissa kulttuurihistoria ja luonto yhdistyvät hienolla, suojelun arvoisella tavalla.

Myös Itämeri on aina ollut Helsingille tärkeä. Siksi sen tilasta ja suojelusta kannetaan vastuuta. Helsinki on yhdessä Turun kanssa suojellut merta jo vuodesta 2007 muun muassa Itämerihaasteen avulla. Mukaan konkreettiseen työhön on nyt saatu lähtemään jo yli 300 toimijaa kaikista meren rantavaltioista.

Omaperäiset kontrastit ovat Helsingin valttikortti. Helsingissä on mahdollisuus saman päivän aikana uppoutua luonnonrauhaan ja ottaa ilo irti elävästä kaupunkikulttuurista. Kotikaupunkimme on useasti rankattu yhdeksi maailman parhaimmista kaupungeista elää juuri siksi, että täällä yhdistyvät vakaus, kulttuuri, ympäristö, koulutus ja infrastruktuuri sopivalla tavalla.

Kaupunkielämä on kuitenkin kompromissien tekemistä. Odotettavissa on mielenkiintoisia tilanteita esimerkiksi luovien, nopeasti ideoitavien tapahtumien ja kaupungin pelisääntöjen rajapinnoissa. Myös nopea kasvu vaatii tasapainoilua ja hyvää suunnittelua. Strategialuonnos ohjeistaa, että kaupungin tiivistymisen ja lähiluonnon yhteensovittamisessa tulee aina selvittää vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta. Tämä yhteensovittaminen on kuitenkin usein vaikeaa, ja tarvitsemme ratkaisumekanismin tilanteisiin, joissa näiden tavoitteiden välillä on ristiriitoja. Kasvun paikka kaupungin virkamiehille! 

Strategiaesitys haastaa jokaisen työntekijän mukaan kehittämään Helsinkiin maailman edistyksellisintä julkista sektoria ja entistä avoimempaa ja ketterämpää toimintakulttuuria. Kaupungin tehtävänä on luoda edellytykset hyvien ratkaisujen testaamiselle ja käyttöönotolle yhdessä helsinkiläisten kanssa. Sen on mahdollista näyttää suuntaa omissa hankinnoissaan ja investoinneissaan, joiden vastuullisuutta on tärkeä kehittää.

Meidän tehtävänämme ympäristöpalveluissa on huolehtia siitä, että koko kaupunkiorganisaatiolla on edellytykset tehdä asukkaiden ja yritysten ympäristöystävällinen elämä helpoksi. Kokonaisuudessaan strategiaesitys luo hyvän selkänojan helsinkiläisten ympäristöstä huolehtimiselle. On hienoa olla mukana viemässä näitä tavoitteita käytäntöön!

Teksti ja kuva: Ympäristöjohtaja Esa Nikunen.